Преглед/разглеждане на предоставяната информация по реда на ЗДОИ се извършва в стая 102 (заседателна зала), находяща се в административната сграда на РЗИ-Добрич, ул. Св. св. Кирил и Методий №57, етаж І, съгласно Заповед №РД-01-207/28.09.2023 г. на Директора на РЗИ-Добрич и чл. 14, ал. 5 от Вътрешните правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от РЗИ-Добрич, утвърдени със Заповед №РД-01-237/13.11.2023 г. на Директора на РЗИ-Добрич.

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.