Организации и институции в България

Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве"

Националния скринингов регистър

Портал за обществени консултации

Комисия по здравеопазването

Национален осигурителен институт 

Национален съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани болести

Изпълнителна агенция по лекарства (ИАЛ)

Изпълнителна агенция "Медицински надзор" (ИАМН)

"Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс“ ЕАД

Национален център по трансфузионна хематология (НЦТХ)

Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)

Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)

Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ)

Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)

Български Лекарски Съюз (БЛС)

Български зъболекарски съюз (БЗС)

Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)

Българска асоциация на университетските болници в Република България 

Български фармацевтичен съюз (БФС)

Съюз на зъботехниците в България

Икономически и социален съвет

Омбудсман на Република България

Център "Фонд за асистирана репродукция”

Комисия за защита на личните данни - Шенгенско пространство

Комисия за защита на личните данни

Агенция за публичните предприятия и контрол – електронни търгове 


Консултативни центрове по зависимости

Национален фокусен център за наркотици и наркомании

Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност”, гр. София 

Националната информационна линия за наркотиците и алкохола

Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите – София

Център за ранни интервенции гр. Варна, Превантивен център Младост Община Варна 


Международни организации и институции

Европейска агенция по лекарствата

Организация на Обединените нации

Европейски пациентски организации

Национален институт по здравеопазване на САЩ

Европейски парламент

Европейски здравен портал

Европейска комисия

Световна здравна организация

Европейски омбудсман

Световна банка

Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ към Европейската комисия

Американска агенция по лекарствата и храните

Агенция за основните права на Европейския съюз

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.