МИНИСТЕРСТВО

НА

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

 

             РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ   
            гр. Добрич-9300, ул. Св. св. Кирил и Методий № 57,

тел.: 600 614,  факс: 600 692       e-mailrzi-dobrich@bergon.net

 

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МАЛАРИЯТА (ВИД), РИСК ЗА ЗАРАЗЯВАНЕ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ХИМИОПРОФИЛАКТИКА

(ПО СЗО-2012 г.)

 

 

            В Световната здравна организация е разработена нова глобална програма за борба с маларията, която предвижда елиминация на заболяването в ендемичните страни на Европейския региона до 2015г. и недопускане възстановяването на местно предаване на инфекцията в страните с вече ликвидирана малария.

 Местната малария продължава да е сериозен проблем в съседна Турция. Определен епидемиологичен и клиничен риск създава нарастващият внос на случаи на малария в Европа от ендемични страни.

У нас ежегодно се регистрират случаи на малария, внесени от ендемичните страни. За периода 1966-2012г. техният брой е 2971. От внесена тропическа малария са починали 17 души. През 2009г. са регистрирани 8 случая на внесена малария у нас, като 2 от тях завършиха летално, през 2010 г. регистрираните случаи са 5, а през 2012г. – 16 случая.

 

Риск за възстановяване на местна малария в страната са:

v Недостатъчна клинико-епидемиологична насоченост на медицинските специалисти към маларията.

 

v Все по-често срещащата се резистентност на причинителя на малария тропика към основните химиотерапевтици.

 

v Усилената миграция на населението.

 

v Ограничената информация за българските граждани, които заминават или се връщат от ендемични за малария страни.

 

v   Подценяването на опасността от внос и разпространение на маларията.

 

 

Във връзка с това,  Ви информираме и напомняме:

                                                                                                                                     

               Преди извършване на пътуване в страни от Африка и повечето от Азия и Латинска Америка, българските граждани да бъдат насочвани от общопрактикуващите лекари и специалисти от лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ за консултация с паразитолог в РЗИ-Добрич и изписване при необходимост на актуализирана съгласно препоръките на СЗО за 2012г. химиопрофилактика, съобразена с риска във всяка страна и вида на маларийния причинител.

                                                                                                            

            Всички хора са възприемчиви към малария. При болен с характерни за маларията болестни прояви: циклични температурни пристъпи с обилно попоотделяне, общо неразположение, главоболие, болки по мускулите, които наподобяват леко вирусно заболяване, анемия, увеличаване на слезката и черния дроб и др. и епидемиологична анамнеза  за посещение на страна с риск за заразяване с малария, следва да се извърши консултация с медицински специалист.

 

Таблица за разпространение на маларията (по СЗО), риск за заразяване и резистентност и препоръки за химиопрофилактика се намира в раздел “Информация за лечебните заведения”

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.