Уважаема/и Госпожо/Господине,

Настоящото проучване на потребителската удовлетвореност има за цел да осигури на Регионална здравна инспекция-Добрич (РЗИ) информация, която да подпомогне по-доброто обслужване на физическите и юридическите лица, ползващи услугите на РЗИ-Добрич.

Моля, отбележете със знак отговора, който според Вас най-точно съответства на всеки въпрос!

Анкетата е анонимна!

АНКЕТНА КАРТА

1. В какво качество ползвате административните услуги на РЗИ-Добрич?

2. Лесно ли открихте информация за интересуващата Ви административна услуга?

3. Откъде получихте информация за административните услуги?

4. Необходимата Ви информация достъпна и пълна ли е?

5. Спазват ли се законовите срокове за предоставянето на заявената от Вас услуга?

6. Кой аспект от нашите услуги не Ви удовлетворява?

7. Кой аспект на нашите услуги Ви удовлетворява?

8. Каква е общата Ви оценка за предоставяните административни услуги?

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.