Препоръки за комуникация на граждани и организации с Регионална здравна инспекция - Добрич във връзка с установените случаи на COVID-19 у нас

Във връзка с установените в Република България случаи на COVID-19, в сградата на Регионална здравна инспекция - Добрич се извършва пълна дезинфекция три пъти дневно. С оглед спазването на препоръките за ограничаване на контактите, РЗИ препоръчва на гражданите и юридическите лица да заявяват исканите от тях услуги посредством Системата за сигурно електронно връчване, чрез имейл, чрез телефонно обаждане, чрез услугите на Български пощи или на куриерските фирми.

С Регионалната здравна инспекция - Добрич можете да се свържете посредством Системата за сигурно електронно връчване (edelivery.egov.bg/Account/Login). Регистрацията в Системата се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Чрез ССЕВ могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т. н.

       

  • Заявления за получаване на предписание за карантина и изолация/домашно лечение  по електронен път могат да бъдат подавани на електронен адрес  predpisaniya@rzi-dobrich.org
  • Сигнали могат да бъдат подавани на електронен адрес: rzi-dobrich@mh.government.bg или на телефони:

058/ 655 501, 058/600 615 - въпроси относно Covid 19

058/ 601 078 – въпроси, свързани с медицинската експертиза /РКМЕ/

  • Писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т.н.  можете да адресирате до електронен адрес: rzi-dobrich@mh.government.bg. С Деловодството на РЗИ - Добрич може да се свържете и на телефони: 058/655511 и 058/588614
  • Информация за коронавирус може да намерите на https://coronavirus.bg/bg/, официалната интернет страница на МЗ в рубриката „Информация за коронавирус COVID-19 / За граждани и За медицински специалисти“, както и на сайта на РЗИ – Добрич в рубриката Лечебни заведения/ Указания за лечебни заведения и медицински специалисти и рубриката Промоция и профилактика / Коронавирус

 

ПК 9300 гр. Добрич ул. "Кирил и Методий" № 57

тел.: 058 588 614 факс: 058 600 692

e-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg
интернет страница: http://www.rzi-dobrich.org

Булстат:176031070

Услугите се заплащат на ПОС устройство в деловодството на РЗИ-Добрич или по банков път, като се представи копие от платежното нареждане.

Банкова сметка на РЗИ-Добрич 
BG07UBBS80023110739110   BIC:UBBS BGSF  ОББ-КЛОН ДОБРИЧ

Приемно гише на РЗИ - Добрич стая №111, ет. 1, от 8.30 до 17 часа,  тел: 058/ 655 511

Каса ет.1, стая № 112 от 08:30 до 17:00 часа

Лабораторни изследванияет.1 стая № 103 от 08:30 до 17:00 часа

Имунизационен кабинет - ваксини от 08:30 до 12:30 часа и от 13:00 до 17:00 часа

ПРИЕМНО ГИШЕ НА РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ /РКМЕ/ - ЕТ. 1, ОТ 8.30 ДО 14.30 ЧАСА, ТЕЛ. 058/ 601 078

ТЕЛЕФОН ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ, СВЪРЗАНИ С ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЗАБРАНИТЕ ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ: 0878611045 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ на Директора на РЗИ – Добрич: четвъртък от 14:00 часа до 16:30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ на Длъжностни лица в РЗИ-Добрич

Свържете се с нас

Полетата, отбелязани с · са задължителни!

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.