Отчет за 2022 г. по Национален план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018-2022 г.

  7 ноември - Европейски ден на радона 2022 г.

    Отчет за 2021 г. по Национален план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018-2022 г.

  7 ноември - Европейски ден на радона 2021 г.

    Национален план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018-2022 г.

    Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2027 г.

    Годишен доклад за резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения 2019 г. област  Добрич

    Годишен доклад за резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения 2018 г. област  Добрич

    Годишен доклад за резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения 2017 г. област Добрич
    Годишен доклад за резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения 2016 г. област Добрич
    Годишен доклад за резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения 2015 г. област Добрич
    Обобщени резултати от проведеното национално проучване по Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население

    АНКЕТА - радон
    Процедура за Национално проучване(допълнение) - радон

    Инструкция за извършване на измервания на концентрация на радон във въздуха на помещения в жилищни сгради
    УКАЗАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ НА КОРЕКЦИОННИТЕ ФАКТОРИ НА СЕЗОННИТЕ ВАРИАЦИИ НА   КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА РАДОН
    ИНСТРУКЦИЯ №2 ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗМЕРВАНИЯ ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РАДОН В ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
    НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАДОН В СГРАДИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА   БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ

 РАБОТНА ПРОГРАМА - ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАДОН В СГРАДИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.