От 13.05.2024 г. в РЗИ-Добрич, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 57, гр. Добрич ще се извършват безплатни имунизации на бременни жени между 27-ма и 36-та гестационна седмица срещу коклюш.

 

Заповед № РД-01-318/08.05.2024 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки във връзка с разпространението на коклюш в страната, считано от 09.05.2024 г. до 31.07.2024 г.

Grafik

 

--------------------------------

23.06.2024 г. 15:15 

Във връзка с аварийната ситуация на колектора на ПСОВ „Албена“ и взетите проби морски води на 21.06.2024 г. както от района на аварията - „Кранево-централен“, така и от съседните на аварията зони за къпане – „Албена“ и „Кранево-юг“, за изследване по микробиологични показатели „ешерихия коли“ и „чревни ентерококи“,РЗИ – Добрич уведомява следното:

  • Пробите от пункт Албена (Пункт за вземане на проби №08019,   наименование "Албена", с географски координати: ширина N 43º 21' 36"  дължина E 28º 04' 49") и от пункт Кранево-юг (Пункт за вземане на проби №08021, наименование "Кранево - Юг", географски координати: ширина N 43º 20' 09" дължина E  28º 04' 05") отговарят на здравните изисквания по показателите и водата може да се ползва за къпане;

  •  В района на аварията - пред снек- бар Казабланка и при пункт Кранево-централен (Пункт за вземане на проби №08020, наименование "Кранево - централен", географски координати: ширина N 43º 20' 32" дължина E 28º 04' 16") се установява наличие на „чревни ентерококи“ и „ешерихия коли“, като резултатите вероятно са повлияни от възникналата аварийна ситуация в района на заустване на пречистените отпадни води от ПСОВ „Албена“.

 

Поради наличието на установено локално краткотрайно замърсяване на водата за къпане препоръчваме да се ограничава къпането в района на аварията.

Днес 23.06.2024 г. е извършено ново пробовземане, като на 25.06.2024 г. предстои също да бъде извършено пробовземане по планирания за сезона за къпане график.

РЗИ Добрич ще осъществи учестен мониторинг на „ешерихия коли“ и „чревни ентерококи“ в района на аварията с цел проследяване на показателите и установяване на състоянието на водите за къпане в района до тяхното подобряване в съответствие с изискванията на Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление на качеството на водите за къпане, като своевременно ще информира обществеността за установените резултати.


Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.