МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ   
гр. Добрич-9300, ул. Св. св. Кирил и Методий № 57,

тел.: 588 614,  факс: 600 692

e-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕНИДЖЪРИ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ

По данни на Министерството на здравеопазването,  от началото на годината на територията на страната са регистрирани два потвърдени случая на легионерска болест, с предполагаема експозиция СПА съоръжения.

Във връзка с гореизложеното, както и предвид предстоящия летен сезон и свързаните с него възможности за провеждане на по-голям брой лечебни, възстановителни и развлекателни процедури, при които се генерират водни аерозоли и възникват условия за осъществяване на механизма на предаване и поява на заболявания от легионелоза, управителите на  местата за отдих и почивка, СПА-центровете, плувните и минералните басейни и пр. следва да извършат профилактични мероприятия, съгласно Методично указание № 3/25.11.2003 г. за борба с легионелозите (публ. в Служебен бюлетин на МЗ, бр. 2/2004 г.) за обезопасяване на водата като източник на инфекция  и предотвратяване риска от появата на легионелоза  сред пребиваващите през 2018 г. туристи  на територията на област Добрич.

 

Какво представлява легионерската болест?    

Легионелозата е остра бактериална инфекция,  която се причинява от бактерии, представители на род Legionella и  има повсеместно разпространение. Протича в две основни форми, които се различават по своята клинико-епидемиологична характеристика: Легионерска болест, с тежко протичаща пневмония и 10-20% смъртност и Понтиак треска - остро самоограничаващо се грипоподобно заболяване, без пневмония. Хората с хронични заболявания, пушачите и възрастните хора са изложени на по-висок риск от разболяване.

Как става заразяването с легионерската болест?

Легионерската болест се причинява от вдишването на микроскопични водни капчици (аерозоли), съдържащи бактериите Legionella. Тези бактерии живеят във вода и се размножават, когато условията са подходящи, например в застояла вода в създадени от човека водни системи при  температури  от 20°С до 50°С. Аерозоли с Legionella могат да се получат например при пускане на водопроводен кран или душ, от мехурчетата, изкачващи се във водата в спа басейн, или от климатици и др.

Дали обектът за настаняване е източникът на заразяване?

Ако бъде съобщено, че лице с легионерска болест е имало престой в конкретен обект за настаняване, РЗИ предприема необходимите проверки и епидемиологични проучвания. Възможно е заразяването да е станало на много други различни места. Когато обаче има два или повече случая след престой в един и същ обект за настаняване, особено в рамките на кратък период от време, вероятността източникът на заразяването да е обектът за настаняване се увеличава. При такава ситуация са необходими спешни проучвания на този обект.

Всеки мениджър на обект за настаняване на туристи трябва да бъде запознат с риска от легионерската болест и да вземе мерки за овладяване на риска.

Кои са рисковите зони в обектите за настаняване на туристи?

Риск от инфекция има навсякъде, където могат да се създадат водни капчици (аерозоли). Ето някои примери:

 • Душове и водопроводни кранове;

 • Спа/хидромасажни вани;

 • Охладителни кули и изпарителни кондензатори, използвани за климатизиране;

 • Декоративни фонтани, особено на закрито;

 • Витрини за храна, в които има влага, и други устройства, в които се образуват изпарения;

 • Водни системи от градински маркучи, използвани за поливане на растенията.

Къде може да оцеляват и да се размножават бактериите?

 • Във вода при температури между 20°С и 50°С;

 • В резервоари или цистерни за топла и студена вода;

 • В тръби, в които има слаб воден поток или изобщо няма такъв (това включва и необитавани помещения);

 • В налепите (слой от биологични вещества) и замърсяванията по вътрешните повърхности на тръбите и резервоарите;

 • Върху гумените или естествени влакна в подложките и уплътненията;

 • В нагревателите на вода и резервоарите с гореща вода;

 • Във варовиковите и корозионни наслоявания в тръби, душове и водопроводни кранове.

Препоръки  за  хотелиерите и  другите собственици на обекти за настаняване за  намаляване на  риска от заразяване с Legionella:

 • Определете лице, което да отговаря за контрола върху разпространението на Legionella.

 • Уверете се, че определеното лице е преминало обучение и притежава достатъчно опит, за да може да изпълнява компетентно ролята си, и че останалият персонал е обучен и разбира важността на ролята си при контрола върху разпространението на Legionella.

 • Поддържайте горещата вода наистина гореща и осигурете циркулацията й през цялото време: 50°С - 60°С (твърде гореща, за да държите ръцете си в нея повече от няколко секунди) в цялата система за гореща вода.

 • Поддържайте студената вода студена през цялото време. Температурата й трябва да се поддържа под 20°С в цялата система до всички изпускателни отвори (това може да се окаже невъзможно, когато околната температура е висока, но трябва да се положат всички усилия, за да се гарантира, че студената вода, която влиза в помещенията и която се съхранява, остава възможно най-студена).

 • Пуснете всички водопроводни кранове и душове в стаите за гости и в другите помещения за няколко минути, за да оставите водата да тече (докато достигне температурите, посочени по-горе) поне веднъж седмично, ако стаите не са заети, и винаги преди заемането им.

 • Пазете главите на душовете и крановете чисти и без варовикови отлагания.

 • Редовно почиствайте и дезинфекцирайте охладителните кули и свързваните с тях тръби, използвани при климатичните системи — поне два пъти годишно.

 • Почиствайте, източвайте и дезинфекцирайте нагревателите за вода (калориферите) веднъж годишно.

 • Извършвайте дезинфекция на системата за гореща вода с високо ниво (50 mg/l) на хлор в продължение на 2-4 часа след работа на системата и нагревателите на вода и преди началото на всеки сезон.

 •  Почиствайте и дезинфекцирайте редовно всички филтри на вода съгласно указанията на производителя поне веднъж на един до три месеца.

 •  Проверявайте ежемесечно работата на резервоарите за съхранение на вода, охладителните кули и видимите тръби. Уверете се, че всички покрития са без изменения и стабилно стоят по местата си.

 • Проверявайте вътрешността на резервоарите за студена вода поне веднъж годишно, дезинфекцирайте с хлор 50 mg/l и почиствайте, ако има отлагания или други замърсявания.

 •  Когато правите промени в системата или монтирате нови части, уверете се, че това не води до периодичен или липсващ воден поток в тръбите и дезинфекцирайте системата след всяка извършена работа.

 •  Ако има спа басейн (наричан също хидромасажен басейн, джакузи, хидромасажни вани), уверете се, че:

 • той се обработва постоянно с 2-3 mg/l хлор или бром и нивата на рН се отчитат поне три пъти дневно;

 • поне половината от водата се сменя всеки ден;

 • пясъчните филтри се промиват ежедневно;

 • цялата система се почиства и дезинфекцира веднъж седмично.

 • Записвайте ежедневно всички стойности, свързани с обработката на водата, като температура, рН и концентрация на хлор, и осигурете редовната им проверка от страна на мениджъра.

Мерките за профилактика на легионелозата са насочени към обезопасяване на водата като основен резервоар и фактор за предаване на инфекцията. За системно саниране на водата се прилагат химични и/или физични методи в комплекс с механично почистване за периодично отстраняване на образуваната ръжда и утайка. Периодичното саниране на водоснабдителните системи (душове, кранове, тръби, резервоари) и охладителните съоръжения  трябва да се провежда задължително в хотелите и др. места за настаняване.

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Защита на личните данни.