Начало » Услуги » Лабораторни услуги » ОКА

Медицински изследвания

 

ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ ПОД АКРЕДИТАЦИЯ

Отдел "Лабораторни изследвания" е акредитиран като Орган за контрол от вида А и притежава Сертификат за акредитация с рег. №36 ОКА/10.07.2015 г., валиден до 14.01.2018 г., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 .

 

 
- Процедура
- Обхват на акредитация
- Декларации

[Назад] [Обратно горе]