Начало » Регистри и лицензи

Регистри и лицензи

- СПИСЪК НА КОНТРОЛИРАНИТЕ АПТЕКИ В ДОБРИЧКА ОБЛАСТ АКТУАЛЕН КЪМ 19.03.2018 Г.
- РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, АКТУАЛЕН КЪМ 28.02.2018 Г.
- Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите актуален към 27.02.2018 г.
- Списък на деклараците от служителите на РЗИ-Добрич по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПРКИ
- ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЛЕКАРИ, ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА АКТУАЛЕН КЪМ 06.02.2018 Г.
- РЕГИСТЪР НА КОНТРОЛИРАНИТЕ ДРОГЕРИИ В ДОБРИЧКА ОБЛАСТ АКТУАЛЕН КЪМ 06.02.2018 Г.
- Регистър на лицата които упражняват неконвенционални методи за въздействие върху индивидуалното здраве актуален към 03.01.2018 г.
- Регионален регистър на бутилираните води актуален към 31.03.2017 г.
- Списък на лечебни заведения за физикална и рехабилитационна медицина актуален към 18.04.2017 г.
- АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
- Достъп до информация за ОПЛ/ЛДМ от Добричка област, сключили договор с РЗОК – Добрич

[Назад] [Обратно горе]