Начало » Формуляри и бланки

Формуляри и бланки

Други образци
- Протокол устно искане
- Заявление за издаване на хигиенно заключение за аптека
- Заявление за регистрация на лечебно заведение
- Заявление за пререгистрация на лечебно заведение
- Заявление за заличаване на лечебно заведение и хоспис
- Заявление за издаване на удостоверение за недостатъчност на физическо лице
- Заявление за издаване на удостоверение за недостатъчност
- Заявление за регистрация на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
- Заявление за заличаване от регистъра на лицата, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
- Заявление за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
- Заявление за прекратяване на Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти
- Предложение за лекарска консултативна комисия
- Заявление за предоставяне на рецептурни бланки
- Заявление за предоставяне на формуляри за поръчка на наркотични вещества
- Заявление за вписване на лекари специалисти, предписващи лекарствени средства в регистър воден от РЗИ-Добрич съгласно Наредба №34 от 25.11.2005г.
- Заявление за издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност
- Заявление за издаване на разрешение за промяна в осъществяване на лечебна дейност
- Заявление за издаване на заключение за хигиенно заключение за търговия на едро с лекарствени продукти
- Заявление за издаване на санитарно удостоверение / хиг. заключ. за извършване на дейности с опасни болнични отпадъци
- Заявление за издаване на Международен сертификат за имунизационно състояние
- Заявление за издаване на Свидетелство за имунизационно състояние
- Заявление за обучение по ДДД
- Заявление за разрешение за пренасяне на покойници
- Заявление за регистрация на промяна на регистрирана дрогерия
- Заявление за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия
- Заявление за заличаване на регистрация на дрогерия
- Заявление за издаване на становище за унищожаване на лекарства
- Заявление за изготвяне на оценка на седмични учебни разписания
- Заявление за регистриране и заверка на здравна книжка
- Заявление за предоставяне на консултация, представляваща законен интерес относно административно правен режим или с издаване на нормативен акт или с извършване на друга административна услуга
- Заявление за предоставяне на консултации за съответствие с действащите нормативни актове на обекти с обществено предназначение, продукти и стоки със значение за здравето на човека по предоставена документация


Образци за лабораторни изследвания
- Заявление за извършване на медицински изследвания
- Заявление за извършване на (първоначален/периодичен) контрол на води, физични фактори на средата
- Заявление за извършване на контрол на храни, води, физични фактори на средата
- Заявление за извършване на контрол на отривки/смивове


Образци за хранителни обекти
- Заявление за издаване на удостоверение за регистрация на обект за производствона бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
- Заявление за заличаване на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води


Образци за обекти с обществено предназначение
- Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение
- Уведомление за извършване на дейност от обект с обществено предназначение-транспортно/и средство/а
- Уведомление за промяна в данните, обстоятелствата и/или промяна дейността по регистрацията на обект с обществено предназначение
- Уведомление за заличаване на регистрация на обект за обществено предназначение
- Заявление за възстановяване експлоатацията/дейността на обект с обществено предназначение
- Заявление за издаване на здравно заключение

[Назад] [Обратно горе]