Начало » Актуално » Предупреждения за опасни стоки

Предупреждения за опасни стоки

- Нотификации по Системата на Съюза за бърз обмен на информация (GRAS - RAPEX) за опасни козметични продукти
- Национална телефонна линия за сигнали за кражби, липси и съмнителни транзакции за придобиване на прекурсори на взривни вещества
- На вниманието на икономическите оператори - Предлагане на химически продукти - прекурсори на взривни вещества в България
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) 5.01.2017 КП
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) 5.01.2017 ХВС
- Постъпила информация до Националната контактна точка по системата (RAPEX)
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) 15.07.2016 ХВС
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №16 за 2016 г
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №15 за 2016 г
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №14 за 2016 г
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №13 за 2016 г.
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) 01.04.2016 ХВС
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №12 за 2016 г.
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №11 за 2016 г.
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) 18.03.2016 ХВС
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №9 за 2016 г.
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) 09.03.2016 ХВС
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №8 за 2016 г.
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №7 за 2016 г.
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №6 за 2016 г.
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) 12.02.2016 КП
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №5 за 2016 г.
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №4 за 2016 г.
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №3 за 2016 г.
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №2 за 2016 г.
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX №1 за 2016 г.
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX № 51
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX № 50
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX № 48
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX № 47
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX № 46
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX № 45
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX № 44
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX № 42
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX № 41
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX № 40
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX № 38 от 29.09.2015 г.
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX № 37 от 29.09.2015 г.
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX № 36 от 16.09.2015 г.
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX № 35 от 10.09.2015 г.
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX № 34 от 31.08.2015 г.
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX № 33 от 24.08.2015 г.
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX № 32 от 24.08.2015 г.
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX № 31 от 24.08.2015 г.
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX № 29 от 19.08.2015 г.
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX за периода 06.07 - 12.07.2015 г.
- Седмична справка на нотификациите за опасни стоки по системата RAPEX за периода 22.06 - 05.07.2015 г.
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) юли месец 2015 ХВС
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) юли месец 2015 КП2
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) юли месец 2015 КП
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) юни месец 2015 ХВС и КП
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) юни месец 2015 ХВС2
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) юни месец 2015
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) юни месец 2015 ХВС1
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) юни месец 2015 ХВС
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) май месец 2015 ХВС и КП
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) май месец 2015 ХВС1
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) май месец 2015 ХВС
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) април месец 2015 ХВС1
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) април месец 2015 КП1
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) април месец 2015 ХВС
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) април месец 2015 КП
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) март месец 2015 КП
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) март месец 2015 ХВС6
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) март месец 2015 КП1
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) март месец 2015 КП
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) март месец 2015 ХВС3
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) март месец 2015 ХВС2
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) март месец 2015 ХВС1
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) февруари месец 2015 ХВС4
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) февруари месец 2015 ХВС3
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) февруари месец 2015 КП
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) февруари месец 2015 ХВС2
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) февруари месец 2015 ХВС1
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) януари месец 2015 КП
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) януари месец 2015 ХВС
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) декември месец 2014 ХВС2
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) декември месец 2014 КП2
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) декември месец 2014 КП1
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) декември месец 2014 ХВС
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) ноември месец 2014 КП
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) ноември месец 2014 ХВС
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) ноември месец 2014 КП
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) ноември месец 2014 ХВС
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) октомври месец 2014
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) КП октомври месец 2014
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) октомври месец 2014 ХВС
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) октомври месец 2014 КП
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) септември месец 2014 КП
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) септември месец 2014 ХВС
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) септември месец 2014 КП
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) август месец 2014 КП
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) август месец 2014 КП
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) август месец 2014 КП
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) юли месец 2014 КП
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) юли месец 2014 ХВС
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) юни месец 2014 ХВС
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) юни месец 2014 КП
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) юни месец 2014 хвс
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) май месец 2014 КП
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) май месец 2014 ХВС
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) май месец 2014
- Изтеглени нотификации от системата GRAS – RAPEX по искане на нотифициращите органи, които са представили доказателство, че нотифицираните мерки са били успешно оспорени в съда и вече не са валидни
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) - КП май месец 2014
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) - ХВС май месец 2014
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) - ХВС април месец 2014
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) - ХВС март месец 2014
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) - КП март месец 2014
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) - ХВС февруари месец 2014
- Нотификации от Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) - ХВС януари месец 2014

[Назад] [Обратно горе]