Начало » Актуално » Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ:ПО ЧЛ.61 АЛ.3 ОТ АПК - 1    

  МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО          

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ  
                    гр.Добрич-9300, ул. Св. св. Кирил и Методий № 57,

                                    тел.: 058/588 614,  факс: 058/600 692

                                  e-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg


                                                                          

Изх. РД – 157/17.01.2017 г.                                                                      


ДО

Г-Н ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ

УЛ. ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ №28, AII.7

ГР. ДОБРИЧ ПК 9300


 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,


Уведомявам Ви за образувано на основание чл.26, ал.1 от АПК в РЗИ - Добрич производство, във връзка с препратена от община Добрич Ваша жалба с Вх. №РД-521/10.01.2017 г. за наднормени шумови нива от дейността на кафе-бар „Мартини" в гр. Добрич, ул. Васил Петлешков №26-28.


Срокът за приключване на производството е до 10.03.2017 г., като в този срок ще бъде извършена насочена проверка, придружена с лабораторен контрол - измерване на еквивалентното ниво на проникващ шум във Вашето жилище, за която ще бъдете уведомени допълнително по телефона.


Съобщаването ще се извърши и съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК - чрез поставяне на интернет-страницата на инспекцията и на таблото за обявления в РЗИ-Добрич.     


       


 


 


  МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ  
                      гр. Добрич-9300, ул. Св. св. Кирил и Методий № 57,

                                    тел.: 058/588 614, факс: 058/600 692

                                 e-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg


 Изх. РД -158/17.01.2017 г.                                                                


 ДО

„ААД"ЕООД

С УПРАВИТЕЛ

Г-Н ВЕЛИКО ДИНКОВ

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

УЛ. ЗАГОРЕ №22

ГР. ДОБРИЧ ПК 9300


 


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИНКОВ,


 

Уведомявам Ви за образувано на основание чл. 26, ал.1 от АПК в РЗИ-Добрич производство, във връзка с препратена от община Добрич жалба с Вх. №РД-521/10.01.2017 г. за наднормени шумови нива от дейността на кафе-бар „Мартини" в гр. Добрич, ул. Васил Петлешков №26-28.


Срокът за приключване на производството е до 10.03.2017 г., като в този срок ще бъде извършена насочена проверка, придружена с лабораторен контрол - измерване на еквивалентното ниво на проникващ шум в жилището на жалбоподателя.


Съобщаването ще се извърши и съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК - чрез поставяне на съобщението на интернет-страницата на инспекцията и на таблото за обявления в РЗИ-Добрич. 

[Назад] [Обратно горе]