Начало » Актуално » Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ: Във връзка с интеграция на лицата, получили международна закрила в Република България

Във връзка със засиления миграционен натиск е разработена „Национална стратегия за интеграция на лица, получили международна закрила в Република България“ (2014 – 2020 год.), приета с РМС № 474 от 04.07.2014 год. и в изпълнение на мероприятия съгласно „Национален план за действие по интеграцията на лицата, получили международна закрила в Република България“ Ви уведомяваме както следва:

    Лице за контакт и подпомагане на дейността по отношение избор на личен лекар и достъп до медицински услуги на бежанци -  Ирина Йовчева Местчиева- гл. инспектор, отдел ОКМД, дирекция МД;  Телефони за контакт- 0876088112, 058/ 65 55 16.


[Назад] [Обратно горе]