Начало » Актуално » Съобщения

Съобщение : Относно липсващи документи „Съобщения за смърт” за констатирани смъртни случаи през отчетната 2013 година

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ 

                       гр. Добрич-9300, ул. Св. св. Кирил и Методий № 57,

                                            тел.: 600 614,  факс: 600 692

e-mail: rzi-dobrich@bergon.net; rzi-dobrich@mh.government.bg
Във връзка с писмо на НСИ с изх. № 04-03-11/31.12.2013 година, относно липсващи документи „Съобщения за смърт” за констатирани смъртни случаи през отчетната 2013 година, Ви НАПОМНЯМЕ:


 


  • Лекарите, констатиращи смъртта и лечебните заведения са задължени да предоставят хартиения документ „Съобщение за смърт” и „Свидетелство за перинатална смърт” в двумесечен срок от настъпване на събитието на регионалната здравна инспекция.
  • Констатираните смъртни случаи от месеците ноември и декември 2013 г. хартиените документи „съобщения за смърт” следва да бъдат предоставени в РЗИ не по-късно от 28.02.2014 година.
  • Предаването на забавените съобщения да се обвърже като срок/място с представянето на регулярните годишни отчети или с отчетите за имунизациите.


 


 


 


 


 


 


 


С уважение,


 


Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЩЕРЕВ


Директор на РЗИ-Добрич


 
[Назад] [Обратно горе]