Начало » Актуално » Съобщения

Съобщение - обществена поръчка

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ 

гр. Добрич-9300, ул. Св. св. Кирил и Методий № 57, тел.: 058/600 614,  факс: 058/600 692;

e-mail: rzi-dobrich@mh.government.bg; rzi-dobrich@bergon.net

 

                  

 

        

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

РЗИ-Добрич уведомява, че във връзка с провела се процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет – «Доставка чрез периодична покупка на бензин (А-96-Н, А-98-Н) газ  пропан – бутан, дизелово гориво и смазочни материали за нуждите на автомобилния парк на Регионална здравна инспекция – Добрич през 2014г.” избира за изпълнител:

“Лукойл България” ЕООД

 

 

 


[Назад] [Обратно горе]