Начало » Актуално » Съобщения

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА САМОУБИЙСТВАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ДОБРИЧ

              гр. Добрич-9300, ул. Св. св.Кирил и Методий № 57,

                                   тел.: 600 614, факс: 600 692

e-mail: rzi-dobrich@ bergon.net

Програма на РЗИ-Добрич

за

превантивна и терапевтична работа на психолози и психиатри с рискови групи от хора, при които рискът е свързан с автодеструктивно поведение, както и суицидно поведение със самозапалване или по друг начин

1. Извършване на кризисни интервенции с очевидци на самоубийства, при които има риск от възникване на посттравматични стресови разстройства, както и за лица със суицидна криза 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Работи се по утвърдена програма за кризисни интервенции.

Изпълнител: ЦПЗ-Добрич

Срок: постоянен

2. За своевременност и достъпност на гражданите до психиатрични консултации: от 25.03.2013г. в ЦПЗ Добрич се осигуряват безплатни консултации от психиатри за лица в криза или за техните близки. От 08 часа до 13 часа се осъществяват от лекар в ДКБ, а в останалата част на денонощието и през почивни или празнични дни-от дежурния лекар.

Изпълнител: ЦПЗ-Добрич

Срок: постоянен

3. За своевременност и достъпност на гражданите до психиатрични консултации: от 25.03.2013г. се осигуряват безплатни психотерапевтични консултации от амбулаторен психолог от 08 часа до 14 часа всеки работен ден.

Изпълнител:ЦПЗ-Добрич

Срок: постоянен

4. ЦПЗ-Добрич ще предостави образователни статии за справяне с криза на местните вестници и радия (Добруджанска трибуна, Нова добруджанска трибуна).

Изпълнител: ЦПЗ-Добрич

Срок: 30.04.2013г.

5. Организиране и провеждане на презентация от компетентен специалист в областта

на психичното здраве – психолог и психотерапевт Мария Няголова от ЦПЗ – Добрич. Презентацията ще се проведе в залата на РЗИ – Добрич (27.03.2013г. или 24.04.2013г.) пред всички здравни специалисти от училищната мрежа на град Добрич:„Идентификация на лица с висок риск на суицидно поведение. Конструктивни модели на поведение за справяне в криза”.

Изпълнител: ЦПЗ-Добрич и РЗИ-Добрич

Срок: 24.04.2013г.

6. Информационно,образователно и логистично подпомагане на медицински

специалисти, педагогически съветници и други специалисти по промоция на психичното здраве във всички общини на Област Добрич.

Изпълнител:ЦПЗ-Добрич и РЗИ-Добрич

Срок: 31.12.2013г.

7. С цел ограничаване на негативните форми на агресия в българското училище (училищното насилие довежда не малко деца до мисли и опит за самоубийство), провеждане на лекции, тренинги във връзка с модели за справяне с формите на агресия. Въвеждане на училищна програма за превенция на агресивното поведение и по възможност назначаване на специалисти: педагогически съветници и психолози в училище.

Изпълнител: РЗИ-Добрич

Срок: 31.12.2013г.

8. Ден на «отворените врати»в РЗИ-Добрич. Всяка първа сряда на месеца в кабинет 117 на РЗИ-Добрич специалист-психолог ще се осигурява безплатни психологични консултации на граждани за справяне със стрес и зависимости.

Изпълнител: РЗИ-Добрич

Срок: 31.12.2013г.

9. Разработване и разпространение на методични материали относно, рискови фактори за психичното здраве и профилактика на суицидното поведение, с цел постигане добра информираност на неселението и предотвратяване на рисково поведение.

Изпълнител: ЦПЗ-Добрич и РЗИ-Добрич

Срок: 31.12.2013г.


[Назад] [Обратно горе]