Начало » Актуално » Конкурси

Конкурси

- СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” ДИРЕКЦИЯ “МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”(РКМЕ), ПРИ РЗИ-ДОБРИЧ
- Конкурс - Главен инспектор в дирекция МД
- СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ЕКСПЕРТ” ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ”, ПРИ РЗИ-ДОБРИЧ
- СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” ДИРЕКЦИЯ “МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”(КМДЕР), ПРИ РЗИ-ДОБРИЧ
- СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” ДИРЕКЦИЯ “МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”(РКМЕ), ПРИ РЗИ-ДОБРИЧ
- СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” ДИРЕКЦИЯ “НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”, ОТДЕЛ „МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ПРИ РЗИ-ДОБРИЧ
- Конкурс - Старши експерт в дирекция АПФСО
- Конкурс - Главен инспектор в дирекция МД
- Конкурс - Главен инспектор в дирекция МД
- Конкурс - Главен експерт в дирекция НЗБ, отдел МИ
- НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС: „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО 2018/2019 г.”
- Конкурс - инспектор в дирекция "ОЗ", отдел "ДЗК
- Конкурс - инспектор в дирекция "НЗБ", отдел ПЕК
- Конкурс - инспектор в дирекция "НЗБ", отдел ПЕК
- Конкурс - инспектор в дирекция ОЗ, отдел ДЗК
- СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ИНСПЕКТОР” ОТДЕЛ ”ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ”, ДИРЕКЦИЯ “НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”, ПРИ РЗИ-ДОБРИЧ
- КОНКУРС ЗА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ "ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ" НА ДИРЕКЦИЯ "НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ"
- СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ ИНСПЕКТОР” ОТДЕЛ “ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ”, ДИРЕКЦИЯ “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”, ПРИ РЗИ-ДОБРИЧ
- СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ ИНСПЕКТОР” ОТДЕЛ “ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ”, ДИРЕКЦИЯ “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”, ПРИ РЗИ-ДОБРИЧ
- КОНКУРС ЗА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ДЗК, ДИРЕКЦИЯ ОЗ
- НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА: „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”
- СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ИНСПЕКТОР” ОТДЕЛ ”ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ”, ДИРЕКЦИЯ “НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”, ПРИ РЗИ-ДОБРИЧ
- СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР”,ДИРЕКЦИЯ “МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”, ПРИ РЗИ-ДОБРИЧ
- КОНКУРС ЗА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ "ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ" НА ДИРЕКЦИЯ "НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ"
- КОНКУРС ЗА СТАРШИ ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ"
- Списък на допуснатите кандидати за длъжността главен инспектор ДЗК
- Списък на допуснатите кандидати за длъжността главен експерт АПФСО
- Конкурс - Главен инспектор в дирекция ОЗ, отдел ДЗК
- Конкурс - Главен експерт в дирекция АПФСО
- УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС "ПРОЕКТЪТ НА НАШИЯ КЛАС - ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮН"
- ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСИ ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И ФОТОГРАФИЯ "ПОБЕДИ ОПАСНОСТТА" и "В ПОДКРЕПА НА ДЕТСКАТА БЕЗОПАСНОСТ"
- КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА "НЕ НА ЦИГАРИТЕ" 2014 г.
- КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА "НЕ НА ЦИГАРИТЕ" 2013

[Назад] [Обратно горе]